Okres głosowania na OSTROWSKI BUDZET OBYWATELSKI został zakończony.


Dziękujemy.